کرم وانیل

کرم وانیل

/vanilla-cream
(سطح آسان) در کنار نان و وافل کتویی و بسیاری از دسر ها و شیرینی ها بسیار عالی خواهد بود.