چیپس

چیپس کتویی

/parmesan-crisp
تهیه چیپس کتویی با استفاده از پنیر پارمیسان - یک میان وعده قابل حمل