پودینگ شکلاتی

پودینگ شکلاتی

/chocolate-pudding
(متوسط) ایا پودینگ بدون لبنیات میخواهید؟ این دستور بسیار شکر کمی داشته و میتواند یک گزینه مناسب برای دسرهای مناسبتی باشد.