شیرینی

کوکی کتویی

/cookie
​​​​یک شیرینی خوشمزه

دونات های کتویی

/donut
(سطح آسان) از غذا های خوشمزه که هم به عنوان میان وعده و هم به عنوان دسر، طرفداران زیادی داره