سوخاری

پیاز حلقه شده سوخاری

/onion-rings
(سطح آسان) طرز تهیه پیاز حلقه ای سوخاری