سس

سس شکلاتی فندق

/chocolate-sauce
(سطح آسان) این دستور پرکالری و چرب بوده و در کنار پنکیک یا وافل مناسب بوده و همچنین به عنوان دیپ در کنار بری های تازه خوشمزه خواهد بود.

سس مایونز کتویی

/mayo
(آسان) سس مایونز جهت استفاده در رژیم کتوژنیک