ریزش مو

ریزش مو در رژیم کتوژنیک

/hair-loss
در این مقاله بر توضیح علل ریزش مو در رژیم کتو و راه های کنترل و مقابله با آن تمرکز کرده ایم.