روغن نارگیل

بعد از چیت کردن چه کارهایی انجام بدیم؟

/after-cheating
همه ممکنه گاهی چیت کنن، حالا بعد از چیت چیکار کنیم؟