با عرض تبریک ماه مبارک رمضان، ویدیویی با توجه به شرایط بیماری کرونا ویدیویی جهت راهنمایی همراهان عزیز تهیه شده.