(درباره ما)

تیم کتوکلاب ار مجموعه ای از علاقه مندان رژیم کتوژنیک تشکیل شده است که پس از کنجکاوی و پشت کار خود علی رقم وجود محدودیت ها و تحریم ها، توانستند با مجموعه تیم دکتردایت آمریکا آشنا شوند و اطلاعات لازم و موثق در این رژیم را از این مجموعه دریافت کنند.

پس از رسیدن به موفقیت های شخصی، تصمیم بر آن گرفتند تا تجارب و اطلاعات مهم دستیافته خود را در اختیار هموطنان خود بگذارند. در این راستا با پزشکان توانمندی آشنا و آنها که علاقمند به یاری هموطنان بودند، هم مسیر خود یافتند.

با این هدف کار خود را شروع کردیم و پس از آن با اعتماد همراهان عزیز به درامد زایی نیز دست یافتیم و از این بابت از همراهان عزیزمان قدردان هستیم.